หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการบันทึกเทปวีดีทัศน์ ในการเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
คณะเทคโนฯ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการบันทึกเทปวีดีทัศน์ ในการเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-16 10:55:28

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ทำการบันทึกเทปวีดีทัศน์ (VDO) ในการเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ให้แก่นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  โดยจะมีการจัดการประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
Download