หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
ประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-16 10:45:32

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำโดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี พร้อมด้วยรองผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตยมาส 2 ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download