หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การสอบสัมภาษณ์รูปแบบ Online รอบ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การสอบสัมภาษณ์รูปแบบ Online รอบ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-31 16:13:31

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รูปแบบ Online  รอบ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565  ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download