หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาที่ทำการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาที่ทำการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-12 10:16:15

วันที่ 18 เมษายน 2565 ฝ่ายบริการการศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาที่ทำการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี คุณบัญนษร  สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้
Download