หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > รายการ "Class One ทางฉัน-ฝันเธอ" ตอน DESIGNER 2022 นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมถ่ายทำ
รายการ "Class One ทางฉัน-ฝันเธอ" ตอน DESIGNER 2022 นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมถ่ายทำ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-11 16:01:45

รายการ "Class One ทางฉัน-ฝันเธอ" ตอน DESIGNER 2022 ที่ได้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาให้สัมภาษณ์ในเรื่องหลักสูตรการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง อาจารย์ นักศึกษา  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมถ่ายทำ 

Download