หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 และ 4 ผ่านโปรแกรม Google Meet
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 และ 4 ผ่านโปรแกรม Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-09 15:33:21

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน  รัศมี เป็นผู้เปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.รัชศักดิ์  สารนอก เป็นผู้บรรยายในโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในการเรียนรู้และการทำงานด้านต่างๆ ได้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
Download