หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์ Mini-Project Robot จากทีมงานมืออาชีพ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์ Mini-Project Robot จากทีมงานมืออาชีพ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-22 15:12:01

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์ Mini-Project Robot จากทีมงานมืออาชีพ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot Workshop) ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download