หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม 2022 International Symposium on Asia Student Workshop (ASW) จัดโดย มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม 2022 International Symposium on Asia Student Workshop (ASW) จัดโดย มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-11 06:24:16

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม 2022 International Symposium on Asia Student Workshop (ASW) จัดโดย มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7- 11 มีนาคม 2565 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากหลายๆ ประเทศที่มี MOU ร่วมกัน วันแรกในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน  รัศมี และ อาจารย์ดร.ไกรพ  เจริญโสภา และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ราย คือ 1) นายณัฐภัทร เกิดแก้ว 2) นายกฤษณะพงศ์ จันทร์เพ็ญ 3) นางสาวธัญญารัตน์ ไอซิม 4) นางสาวณัฐฐาพร คำโสมศรี และ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ จำนวน 3 ราย คือ 1) นายพิริยะ นิลถนอม 2) นายกฤษณชัย บัวบังศึก  3) นายสหรัฐ อินกา
Download