หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบหัวข้อ และความก้าวหน้าของโครงงานฯ ในวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ออนไลน์ผ่าน Google Meet
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบหัวข้อ และความก้าวหน้าของโครงงานฯ ในวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ออนไลน์ผ่าน Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-11 21:52:52

30 เม.ย. 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบหัวข้อ และความก้าวหน้าของโครงงานฯ ในวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นกรรมการสอบ
Download