หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > แนะแนวการศึกษาต่อ โดยนำเสนอระบบการเรียนการสอนให้กับน้องๆ นักเรียน ชั้น ม.5 และชี้น ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
แนะแนวการศึกษาต่อ โดยนำเสนอระบบการเรียนการสอนให้กับน้องๆ นักเรียน ชั้น ม.5 และชี้น ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-06-27 17:13:51

นายกรเทพ เลี่ยมแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นตัวแทนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปแนะแนวการศึกษาต่อ โดยนำเสนอระบบการเรียนการสอนให้กับน้องๆ นักเรียน ชั้น ม.5 และชี้น ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  โดยได้แนะนำการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับน้องๆเบื้องต้น 

:

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเช่น การเขียน Code การเขียนเกมส์ และมีการทำสิ่งประดิษฐ์มากมาย ที่รอให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้อีกหลายอย่าง

Download