หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน ชั้น ม.5 และ ม.6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จ.กาญจนบุรี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน ชั้น ม.5 และ ม.6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จ.กาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-06-05 17:15:31

12 ก.พ. 2564 นายภัทราวุธ พิกุลทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นตัวแทนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปแนะแนวการศึกษาต่อ โดยนำเสนอระบบการเรียนการสอนให้กับน้องๆ นักเรียน ชั้น ม.5 และชี้น ม.6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ต.พนมทวน อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี  โดยได้แนะนำการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับน้องๆ 


น้องๆ ชั้น ม.5 และ ม.6 ให้ความสนใจและสอบถามเกี่ยวกับสาขาอย่างดี เช่น การเรียนยากไหม การเขียนโปรแกรมยากไหม  การเขียน Code ยากไหม เป็นต้น


สำหรับน้องๆ โรงเรียนไหนที่สนใจ และชื่นชอบหุ่นยนต์ ทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ยินได้ให้ความรู้ และพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์


สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเช่น การเขียน Code การเขียนเกมส์ และมีการทำสิ่งประดิษฐ์มากมาย ที่รอให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้อีกหลายอย่าง

Download