หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นายพัชรพงษ์ ผาดงยาง และนายกรเทพ เลี่ยมแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 8 รอบคัดเลือกภาคกลาง
นายพัชรพงษ์ ผาดงยาง และนายกรเทพ เลี่ยมแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 8 รอบคัดเลือกภาคกลาง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-26 14:52:53

19 สิงหาคม 2563 ช่วงบ่าย นายพัชรพงษ์ ผาดงยาง และนายกรเทพ เลี่ยมแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนสาขาวิชาฯ เข้าร่วมแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 8 รอบคัดเลือกภาคกลาง ณ โรงแรมรามาด้า เจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ


Download