หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการสัมมนาความเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจจำลอง
โครงการสัมมนาความเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจจำลอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-29 14:27:35

วันที่ 25 มกราคม 2563 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ จัดโครงการสัมมนาความเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจจำลอง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกทักษะในเรื่องการทำธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณศศิวัลค์ นาคประสิทธิ์ แอดมินดูแลเพจ และเป็นผู้วางระบบโซเชียลมิเดียให้บริษัท blue elephant international plc. และบริษัทในเครือ และตำแหน่ง Project Consultant ของบริษัท GALANGA.Co.,Ltd.


Download