หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านหุ่นยนต์ เทคโนโลยี IVR (Interactive Voice Response)นำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และการเรียนการสอนแบบโค้ดดิ้ง (Coding)
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านหุ่นยนต์ เทคโนโลยี IVR (Interactive Voice Response)นำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และการเรียนการสอนแบบโค้ดดิ้ง (Coding)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-27 10:44:55

วันที่ 23 มกราคม 2563 คุณครู ณชลนิภา ภู่ประดับกฤต (Assistant Director of Public Relations and ICT) ครูศศิวิมล สีลาโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ และครูจิรวิชญ์ ฝนทองมงคล โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านหุ่นยนต์ เทคโนโลยี IVR (Interactive Voice Response) นำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และการเรียนการสอนแบบโค้ดดิ้ง (Coding)Download