หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-03 10:27:37

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 47 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 70 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และสามารถเขียนแบบต่างๆ เพื่อการสมัครงานหรือเพื่อใช้ในการทำงาน โดยมี อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณอรพินท์ ธีระตระกูลชัย จาก บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “การสมัครงานการเขียน resume” จากนั้นเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ“English For Interview” ซึ่งเน้นการเขียน Resume และการฝึกสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร อาจารย์สรพงษ์  หนองแสง จาก สถาบันสอนภาษา Get Real English


Download