หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563
อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-12-17 16:07:22

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานบริการการศึกษา เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Download