หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการคัดเลือกบทความวิจัยนักศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการคัดเลือกบทความวิจัยนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-12-16 14:13:17

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการคัดเลือกบทความวิจัยนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 โดยมี อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบทความวิจัยสำหรับนักศึกษาและเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd FIT SSRU Conference 2019)

Download