หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ ประชุมเตรียมความพร้อม งาน Open House 2019 “เราเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ”
คณะเทคโนฯ ประชุมเตรียมความพร้อม งาน Open House 2019 “เราเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-11-21 16:22:51

คณะเทคโนฯ ประชุมเตรียมความพร้อม งาน Open House 2019 “เราเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน FIT SSRU Open House 2019 ซึ่งมีหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ตัวแทนสาขาวิชา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ โดยงาน FIT SSRU Open House 2019 จะจัดขึ้นในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 43 และ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download