หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญไปบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Changing of Higher Education in Thailand: Crisis, Disrupted and Reorganization ณ. Wenzao Ursuline University of Languages, Kaohsiung City, Taiwan
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญไปบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Changing of Higher Education in Thailand: Crisis, Disrupted and Reorganization ณ. Wenzao Ursuline University of Languages, Kaohsiung City, Taiwan

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-11-21 15:28:19

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญไปบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Changing of Higher Education in Thailand: Crisis, Disrupted and Reorganization ณ. Wenzao Ursuline University of Languages, Kaohsiung City, Taiwan และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการด้าน Digital Media ภายใน Collage of Cultural and Educational Innovation และ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ กับ Prof. Shiueng-Bin Yang คณบดี และทีมผู้บริหาร ถึงความเป็นไปได้ในการร่วมวิจัย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ และแลกเปลี่ยนนักศึกษา


Download