หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหาร บุคลากรคณะเทคโนฯ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดเจริญสุขารามวรวิหาร สมุทรสงคราม
ผู้บริหาร บุคลากรคณะเทคโนฯ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดเจริญสุขารามวรวิหาร สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-10-31 10:39:42

ผู้บริหาร บุคลากรคณะเทคโนฯ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดเจริญสุขารามวรวิหาร สมุทรสงคราม


เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช 2562 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

Download