หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-10-18 15:48:28

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานการประชุม
Download