หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหารและอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในศตวรรษที่ 21
ผู้บริหารและอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-10-10 14:36:11

ผู้บริหารและอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี โดยมี รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21" และนอกจากนี้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังร่วมกันระดมความคิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่จะเป็นผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในอนาคต
Download