หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการการจัดการอุตสาหกรรมจิตอาสาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
โครงการการจัดการอุตสาหกรรมจิตอาสาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-26 16:13:14

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการการจัดการอุตสาหกรรมจิตอาสาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยในการมีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามบทบาทของพุทธศาสนิกชนอันดี กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญถวายสังฆทานอาหารแห้ง การฟังพระเทศน์ การบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการกวาดลานและทำความสะอาดห้องน้ำวัด และการทำทานให้อาหารปลา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด รวมทั้งนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่ช่วยดำเนินการและประสานงานจนโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมากที่สุดและต่างอิ่มบุญกันถ้วนทั่วDownload