หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อบรมการลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment) และการวางแผนการเรียน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อบรมการลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment) และการวางแผนการเรียน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-15 10:13:50

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมการลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment) และการวางแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ณ ห้อง 4222 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


Download