หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นางสาวทิพวัลย์ คำลือ ชนะเลิศการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019
นางสาวทิพวัลย์ คำลือ ชนะเลิศการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-10 12:06:53

นักศึกษาคณะเทคโนฯ รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพวัลย์ คำลือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Safety Ambassador Youth 2019 ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนการประชาสัมพันธ์งานด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ในอนาคต

Download