หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาการจัดสรรงานประสิทธิภาพสูงด้วยฮิวรีสติกอัลกอริทึมสำหรับระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (The Study of High Performance Task Scheduling Heuristic Algorithm for IoT”
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาการจัดสรรงานประสิทธิภาพสูงด้วยฮิวรีสติกอัลกอริทึมสำหรับระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (The Study of High Performance Task Scheduling Heuristic Algorithm for IoT”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-28 15:41:26

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 4 คน ได้แก่  1. นายจักรพันธ์ ไชยวงศ์  2. นายเทพฤทธิ์ ธงเนาว์      3.นายทศพร เชื้อต่าย และ 4. นายทัตเทพ ปานสูงเนิน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาการจัดสรรงานประสิทธิภาพสูงด้วยฮิวรีสติกอัลกอริทึมสำหรับระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (The Study of High Performance Task Scheduling Heuristic Algorithm for IoT” ในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
Download