หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นางสาวทิพวรรณ คำลือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019
นางสาวทิพวรรณ คำลือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-27 12:52:36

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพวรรณ คำลือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 กิจกรรมระดับประเทศจาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) “สสปท.” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย ร่วมลุ้น ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับ น้องออย นางสาวทิพวรรณ คำลือ ได้ที่ งานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. ที่เวทีกลาง ฮอลล์ 101-102 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯDownload