หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผลการคัดเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการคัดเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-19 11:06:17

ผลการคัดเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดให้มีการประชุมคณาจารย์คัดเลือกผู้แทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งคณะกรรมการนับคะแนน เริ่มนับคะแนนเมื่อเวลา 16.31 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลปรากฏว่า

หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ ได้คะแนนทั้งสิ้น 16 คะแนน

หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร ได้คะแนนทั้งสิ้น 21 คะแนน

โดยผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ และคณะฯ จะดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปDownload