หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ชมณัฏฐา แจ้งกระจ่าง ได้รับรางวัลเหรียญทอง เกียรตินิยมอันดับ 1
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ชมณัฏฐา แจ้งกระจ่าง ได้รับรางวัลเหรียญทอง เกียรตินิยมอันดับ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-13 11:59:31

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ชมณัฏฐา แจ้งกระจ่าง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ แขนงออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สูงสุดของคณะฯ

Download