หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำและงานประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำและงานประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-13 10:48:12

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำและงานประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา


อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำและงานประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2562 ณ แจ่มจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมทำแผนดำเนินงานกิจกรรม และหาแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook ได้ที่นี่ <<Download