หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาคณะเทคโนฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3”
นักศึกษาคณะเทคโนฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-05 16:33:45

นักศึกษาคณะเทคโนฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3”


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นายณัฏฐวุฒิ ตรีเกสรมาศ นางสาววิชุดา แหวนวงค์ นางสาวเลิศวิไล พรมเกษ นายธนพล ลิ้มไขแสง และนายณัฐพันธุ์ คัชชาพงษ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download