หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในฯ จัดโครงการสัมมนาสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Enscape 2.5
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในฯ จัดโครงการสัมมนาสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Enscape 2.5

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-05-27 16:08:21

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในฯ จัดโครงการสัมมนาสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Enscape 2.5


เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Enscape 2.5 โดยวิทยากรบรรยาย คุณสมยศ ชัยเจริญ จากบริษัท สเกตอัพฟาสต์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม Sketch up และ Enscape ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ จำนวน 40 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมเพื่อสร้างงานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างเต็มศักยภาพ (Active Brain)Download