หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนฯ จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาในระบบ TCAS 62 รอบที่ 3
คณะเทคโนฯ จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาในระบบ TCAS 62 รอบที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-05-16 10:21:19

คณะเทคโนฯ จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาในระบบ TCAS 62 รอบที่ 3


วันนี้ (14 พ.ค. 62) ณ อาคาร 42 และ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกำหนดการปฏิทินการรับสมัครในระบบ TCAS 62 ประจำปี 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ทั้งนี้จะสรุปผล และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://admission.ssru.ac.th

Download