หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนฯ จัดโครงการจิตอาสาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนฯ จัดโครงการจิตอาสาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-05-10 10:26:42

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนฯ จัดโครงการจิตอาสาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์


เมื่อวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการจิตอาสาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -3 จำนวน 60 คน เข้าร่วมพัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่ชำรุดให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงทาสีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้สามารถใช้งานได้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาฝึกความสามัคคีในหมู่คณะและการวางแผนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

Download