หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-05-08 16:43:50

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาฯ เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีให้นักศึกษาสำหรับนำไปใช้ในการทำงานเบื้องต้น การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัฐพงษ์ ยอดสีมา เจ้าหน้าที่ฝ่าย Statistical Support บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายซอร์ฟแวร์ Minitab เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย มาเป็นวิทยากรในกับนักศึกษา

          โปรแกรม Minitab เป็นซอร์ฟแวร์ที่ใช้ครอบคลุมหลากหลายแทบจะในทุกรายวิชาทางการจัดการอุตสาหกรรม อาทิเช่น สถิติ ผังและเครื่องมือคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ สมรรถนะและประสิทธิผลของการผลิตและเครื่องจักร การออกแบบการทดลอง เป็นต้น ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 40-50 ปี ซึ่งผลการสัมมนาก่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม Minitab เบื้องต้น รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนก้าวไปสู่วิชาชีพทางการจัดการอุตสาหกรรมต่อไป โดยนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ โดยแสดงความพึงพอใจต่อโครงการครั้งนี้ด้วยการประเมินผลระดับดีมาก
Download