หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > พระคุณเจ้า พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาสฯ พระวิทยากร แสดงธรรม เสริมสร้างจริยธรรมเพื่อการทำงาน
พระคุณเจ้า พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาสฯ พระวิทยากร แสดงธรรม เสริมสร้างจริยธรรมเพื่อการทำงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-05-08 16:25:23

พระคุณเจ้า พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาสฯ พระวิทยากร แสดงธรรม เสริมสร้างจริยธรรมเพื่อการทำงาน


เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ดร.ไสว ศิริทองถาวร หัวหน้าสาขาวิชา ได้จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อการทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างจริยธรรมก่อนเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการทำงานต่อไปเมื่อสำเร็จการศึกษา การอบรมได้รับเกียรติจาก พระคุณเจ้า พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาสฯ มาเป็นพระวิทยากร แสดงธรรม ณ ห้อง 4711 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักศึกษาได้รับหลักแนวคิดและประสบการณ์ในการประพฤติและครองตนในการทำงาน เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าธรรมะล้วนอยู่รอบตัวเราทุกขณะในสังคม

          นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสัมมนาครั้งนี้ ว่านอกจากการทำงานอย่างมีคุณภาพแล้ว องค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จมีมากมายถึง 10 ประการ นักศึกษามีหลักการทำงาน อันก่อให้เกิดความพร้อมในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนก้าวไปสู่วิชาชีพทางการจัดการอุตสาหกรรมต่อไป ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ โดยแสดงความพึงพอใจต่อโครงการครั้งนี้ด้วยการประเมินผลระดับดีมาก
Download