หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์คณะเทคโนฯ ให้สัมภาษณ์รายการ TIPMSE Talk ในประเด็น “การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design)”
อาจารย์คณะเทคโนฯ ให้สัมภาษณ์รายการ TIPMSE Talk ในประเด็น “การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-04-25 15:46:34

อาจารย์คณะเทคโนฯ ให้สัมภาษณ์รายการ TIPMSE Talk ในประเด็น “การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design)”


วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ในรายการ TIPMSE Talk ของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีกำหนดออกอากาศทาง www.facebook.com/tipmse วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. Download