หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาคณะเทคโนฯ เข้ารับการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นักศึกษาคณะเทคโนฯ เข้ารับการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-04-25 16:17:35

นักศึกษาคณะเทคโนฯ เข้ารับการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


วันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดโดยฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีความรู้และทักษะในการดับเพลิงเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่ชุมชน อีกทั้งเพื่อช่วยลดความรุนแรงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และลดความรุนแรงในการบาดเจ็บที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บาดเจ็บทรัพย์สินและชุมชน ซึ่งในการนี้ทางบริษัทฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและมอบเครื่องดับเพลิง จำนวน 10 ถัง ให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไว้ป้องกันเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น โดยมีผศ.ดร.พลัง เป็นผู้รับมอบDownload