หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > น.ศ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านปิโตรเลียม กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
น.ศ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านปิโตรเลียม กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-04-22 15:42:34

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านปิโตรเลียม กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน และพลังงานทดแทน


เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย โสพันธ์อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ และอาจารย์ณัฐิดา จันหอม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและปิโตรเลียม ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดระยอง และในภาคบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินบีทูมินัสรวมถึงเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ณ โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี จำกัด จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านปิโตรเลียม กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด และความก้าวหน้าในการใช้พลังงานทดแทนของกองทัพ
Download