หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาเทคโนโลยี 4.2
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาเทคโนโลยี 4.2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-04-19 11:04:53

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนฯ จัดโครงการสัมมนาเทคโนโลยี 4.2 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดโครงการสัมมนาเทคโนโลยี 4.2 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณเมธาวี สุคัมภีรานนท์ และ คุณสรธร วัฒนามาลาชัย บรรยายในหัวข้อ “สัมมนาเทคโนโลยี 4.2 มองโลก เทคโนโลยี และ อนาคต 2025” คุณรณวัฒน์ ปรางทิพย์ และ คุณรวินท์ ศรีอริยวัฒน์ บรรยายในหัวข้อ “สัมมนาเทคโนโลยี 4.2 ตอน เรียนแล้วไปไหนดี 2025”Download