หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนฯ ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
คณะเทคโนฯ ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-27 16:17:16

คณะเทคโนฯ ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yoko Mizokami สาขา Imaging Sciences จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ อาจารย์ไกรพ เจริญโสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในการนี้ อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้กับอาจารย์ที่มาเยี่ยมชมได้รับทราบ จากนั้นได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการวิจัยร่วมกันในอนาคต ตามด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการพิมพ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ตำหนักเก่าอายุร่วม 100 ปี ที่ได้จัดแสดงวิถีชีวิตของ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 พร้อมด้วย สมเด็จฯ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี พระราชธิดา ซึ่ง Prof.Dr.Yoko Mizokami ได้กล่าวชื่นชมถึงความสวยงามของตำหนักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกด้วยDownload