หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนฯ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านสารภี พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนฯ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านสารภี พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-06 11:41:33

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนฯ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านสารภี พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP


อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP” ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ข้อมูลจากชาวบ้านและถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาสื่อที่ช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อไป
Download