หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผศ.ดร.รจนา จันทราสา เข้าร่วมแสดงผลงานสินค้าหัตถกรรมหญ้าแฝก วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช
ผศ.ดร.รจนา จันทราสา เข้าร่วมแสดงผลงานสินค้าหัตถกรรมหญ้าแฝก วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-11 17:07:31

ผศ.ดร.รจนา จันทราสา เข้าร่วมแสดงผลงานสินค้าหัตถกรรมหญ้าแฝก วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการทุกหน่วย ร่วมจัดงานและกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยทางสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา นำผลงานหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ในพื้นที่ รร.ตชด.บ้านนาชมภู
จ.อุดรธานี และกลุ่มหญ้าแฝก จ.พะเยา เข้าร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการและสาธิต ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณท้องสนามหลวง เวลา 9.00-17.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมผลงานและอุดหนุนสินค้าหัตถกรรมหญ้าแฝกและสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านชุมชน
ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว


ผศ.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ : ภาพ

ผศ.ดร.รจนา จันทราสา : ข่าว


Download