หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คุณกิจจา วรดำรง นักออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ วิทยากรบรรยายเรื่อง แนวคิดและการออกแบบสร้างสรรค์กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
คุณกิจจา วรดำรง นักออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ วิทยากรบรรยายเรื่อง แนวคิดและการออกแบบสร้างสรรค์กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-12-07 12:11:24

คุณกิจจา วรดำรง นักออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ วิทยากรบรรยายเรื่อง แนวคิดและการออกแบบสร้างสรรค์กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์จิติมา เสือทอง หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ณ ห้อง 4245 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากคุณกิจจา วรดำรง นักออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ วิทยากรบรรยายเรื่อง แนวคิดและการออกแบบสร้างสรรค์กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยมีนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานที่ได้ออกแบบและขอคำแนะนำการออกแบบจากวิทยากร

วรฤทัย  หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
Download