หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำการสร้างหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน และโดรน แก่นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำการสร้างหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน และโดรน แก่นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-27 10:31:27

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำการสร้างหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน และโดรน แก่นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางสาวสุจิตตรา หอยิ่งเจริญ นางสาวณัฐธิดา เหล่าน้ำใส และ นางสาวบุษกร จริยานันทวีรกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชม และขอคำแนะนำการสร้างหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน และโดรน เพื่อนำไปต่อยอดในการทำปริญญานิพนธ์ จาก อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช และ นายศรัณย์ กงมะณี , นายปรัชญา ขยันเยี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download