หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ ประชุมปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2561
คณะเทคโนฯ ประชุมปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-22 13:05:47

คณะเทคโนฯ ประชุมปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2561


วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ, หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย และหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าร่วมประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์


วรฤทัย  หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
Download