หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาออกแบบกราฟิกฯ จัดอบรมภาษาอังกฤษการนำเสนองานกับวิชาชีพในการออกแบบ
สาขาออกแบบกราฟิกฯ จัดอบรมภาษาอังกฤษการนำเสนองานกับวิชาชีพในการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-22 11:22:47

สาขาออกแบบกราฟิกฯ จัดอบรมภาษาอังกฤษการนำเสนองานกับวิชาชีพในการออกแบบ


สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษกับวิชาชีพในการออกแบบ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาด้านการออกแบบ จากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาในระดับสากล และเพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการพูดภาษาอังกฤษในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ Mr. Eric Beaulieu บรรยายเรื่อง การนำเสนองานออกแบบภาษาอังกฤษกับวิชาชีพในการออกแบบ เมื่อวันที่ 12 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา


วรฤทัย  หาญโชติพันธุ์ : รายงานDownload