หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ ROV YOUNG MASTER CHAMPIONSHIP
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ ROV YOUNG MASTER CHAMPIONSHIP

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-19 10:35:17

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ ROV YOUNG MASTER CHAMPIONSHIPเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่
นายประจักร ศรีทะพันธ์ นายเปรม เวชยานนท์ นายพิพิธธนะ รอบจังหวัด นายฑีฆายุ สมานมิตร และนายจักรพันธ์ ไชยวงศ์ เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ ROV ในโครงการ ROV YOUNG MASTER CHAMPIONSHIP by Trumove H จัดโดยชมรม SSRU E-Sport โดยผลการแข่งขันนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว

Download