หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > กิจกรรมเชิญตราลัญจร และนมัสคารวะถวายตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
กิจกรรมเชิญตราลัญจร และนมัสคารวะถวายตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-09-04 16:12:20

กิจกรรมเชิญตราลัญจร  และนมัสคารวะถวายตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 นำโดย อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิญตราลัญจร
และนมัสคารวะถวายตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ลานจอดรถหน้าอาคารสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : รายงาน

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ภาพข่าวDownload