หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการ "สัมพันธ์สายใย แลกเปลี่ยนบนชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่แตกต่าง"
โครงการ "สัมพันธ์สายใย แลกเปลี่ยนบนชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่แตกต่าง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-08-21 15:03:59

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ "สัมพันธ์สายใย แลกเปลี่ยนบนชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่แตกต่าง"


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จัดโครงการ "สัมพันธ์สายใย แลกเปลี่ยนบนชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่แตกต่าง" ณ ห้อง 4761 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์ศุภโชค สนธิไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรั้วมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยสุภานุวงค์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว
Download